Where to buy

THE KEY

Ukraine

Kyiv
Pushkinskaya str. 5
9 am - 10 pm

+38 (093) 373-2020

 

OLFACTORIUM

Ukraine

Kyiv
Kudryavska str. 16
Call visit 

+38 (044) 240-1664


LE FLACON

Ukraine

Kyiv
Vasylya Tutunyka str, 53
Art-space  "ORNAMENT"
From monday to saturday 11 am - 8 pm, sunday day off

+38 (063) 241-3388

 

NOT BASEMENT

Ukraine

Kyiv
Kostyantynyvska str, bld. 75
11 am - 8 pm

+38 (050) 334-7666
 

 

UA KRASA

Ukraine

Kyiv
Belomorska str. 1
Darynok mall, entrance G

+38 (068) 869-1001
+38 (097) 268-5656
+38 (066) 824-9040

 

OPEN STORE

Ukraine

Lviv
Ivana Fedorova str, bld. 8
11 am - 9 pm 

+38 (068) 609-5538

 

FRANCOIS

Ukraine

Sumy
Pokrovska square, 5
Labyrinth mall
10 am - 8 pm

+38 (0542) 66-53-35